KBB Sağlık Estetik - Güzelliğiniz Işık Saçsın!
  7994 Görüntüleme   Beğendim (21) 4.7 / 5
Bu video "11.05.2015" tarihinde eklenmiştir.

r-TMS'nin açılımı, Repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör demektir. Tüm dünya ülkelerinin kabul ettiği FDI onayını alarak kulak çınlamasında uygulanmaya başlamıştır.

Tinnitus toplumda sık görülen bir durumdur. Amerika’da nüfustaki her onbeş kişiden birinde olduğu söylense de, Son anket çalışmalarıyla bu oranın  % 15 olduğunu bildirmektedir. Ülkemizde de her on kişiden birinde veya ikisinde tinnitus şikayeti olduğu düşünülmektedir.

Tinnitus tedavileri için hekimler geçmiş dönemlerde pek çok yöntem denemektedirler. Hala pek çok hekim eski bilgileri etrafında klasik ilaç tedavilerini denemeye devam etmektedir. Bu nedenle de yeterli tedavi sonuçları elde edilememektedirler. Tinnitusta  r-TMS önemli bir yeni tedavi şeklidir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında başarı oranı çok daha yüksektir.  Bunun yanı sıra kişiler kendiliklerinden veya kulaktan dolma bilgilerle sıklıkla bir takım alternatif tedaviler veya sıra dışı iptidai yöntemler denemeleri de sonuçsuz kalmaktadır. Bu durumların sorumlularını hekimler olarak görme düşüncesi yanlış olmayacaktır. Zira kişiler sıklıkla hekimler tarafından  ‘’ tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın’’  gibi klişeleşmiş  ifadelerle karşı karşılaşmaktadırlar. Bu ifadeler ile ümitleri kırılmakta tıp dışı her bir şeyi denemeye kalkmaktadırlar. Son yılardaki bilimde hızlı ilerlemeler tinnitusta da olmuştur.  Yeni tanı ve tedavilerin kullanımları bu ifadeleri anlamsız kılmıştır. Kulak çınlaması gelişmelerle tedavi edilebilir hastalıklar içine girmiştir.  En son tıbbi bilimsel yayımlar içinde yeni tedavi prosedürleri ve yöntemlerinin içinde yer alan, r-TMS yöntemi tinnitus tedavisinde kullanılmaya başlanan yeni yöntemler içindedir.

TMS nin Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı tek ve yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür. Tedavi genellikle 10 gün  10 seans süren tedavi şekli uygulanır. Ortalama her seans 25-30 dakika kadar sürmektedir. Yan etkisi yoktur. Seyrek olarak Seans sonrası hafif bir baş ağrısı olabilmektedir. Bu durum hastaların onda birine görülür. Bu durum kasların uyarılmasından kaynaklanmaktadır, yaklaşık bir saat sonra geçmektedir. bu tedavi aynı zamanda ilaç alması riskli olan hamile ,karaciğer ve böbrek yetmezliği ....gibi hastalarda da başarı ile uygulanmaktadır.